CENIK STORITEV PODJETJA BONAFIN ENA D.O.O.


OBRESTI

Znesek kredita

200 EUR
400 EUR
500 EUR
700 EUR
800 EUR
900 EUR
1000 EUR

Skupni znesek obresti

75,72 EUR
151,44 EUR
189,30 EUR
265,02 EUR
302,88 EUR
340,74 EUR
378,60 EUR

 

UPRAVLJANJE KREDITA
stroški zaradi neizpolnjevanja obveznosti

 

Opomin 0,40 EUR
Izvršilni stroški 44,00 EUR
Stroški sodnega izvršitelja po tarifi ministrstva za pravosodje
Sodne takse po tarifi sodišča
Sodni stroški po sodbi sodišča
Zakonite zamudne obresti določene z zakonom

 

Bonafin ena d.o.o.

Morebitni stroški zaradi zamude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih stroškov, ki jih ima dajalec kredita zaradi zamude potrošnika s plačili zapadlih obveznosti, in od višine zamudnih bresti, določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti. Če se v primeru zamude opominjanje ali sodni postopki vodijo s strani pooblaščene odvetniške pisarne, se stroški odvetniških storitev obračunajo po veljavni odvetniški storitvi.

 

CENIK VELJA DO PREKLICA  IN JE SESTAVNI DEL SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (SPP)

 • 6 mesecev

  možnost vračila

  posojila

   
 • 24 ur

  realizacija posojila

  *če posojilojemalec ustreza vsem pogojem.

   
 • 10tisoč +

  zadovoljnih

  uporabnikov

   
 • 25 let

  na trgu

   
Uresničite vse, kar potrebujete DANES! Jutri je še DALEČ! Kontaktirajte nas

BONAFIN ena d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana

 

 01/241-50-20,  01/241-50-21
01/241-50-25
 info@bonafin.si

 

Matična številka: 3901912000
Družba je vpisana v sodni register
na Okrajnem sodišču Murska Sobota/Srg 2011/4246
Osnovni kapital je 7.500 EUR

 Bonafin ena d.o.o., Ljubljana: 01 241 5020,  01 241 5021, Maribor:  02 234 1000, Celje:  03 425 7000, Murska Sobota:  02 521 3000

 

Delovni čas: ponedeljek - četrtek: od 8.00 do 15.00; petek: od 8.00 do 13.00

HITRO POSIJILO, HITRI KREDIT.

CENIK STORITEV PODJETJA BONAFIN ENA D.O.O.


OBRESTI

Znesek kredita

200 EUR
400 EUR
500 EUR
700 EUR
800 EUR
900 EUR
1000 EUR

Skupni znesek obresti

75,72 EUR
151,44 EUR
189,30 EUR
265,02 EUR
302,88 EUR
340,74 EUR
378,60 EUR

 

UPRAVLJANJE KREDITA
stroški zaradi neizpolnjevanja obveznosti

 

Opomin 0,40 EUR
Izvršilni stroški 44,00 EUR
Stroški sodnega izvršitelja po tarifi ministrstva za pravosodje
Sodne takse po tarifi sodišča
Sodni stroški po sodbi sodišča
Zakonite zamudne obresti določene z zakonom

 

Bonafin ena d.o.o.

Morebitni stroški zaradi zamude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih stroškov, ki jih ima dajalec kredita zaradi zamude potrošnika s plačili zapadlih obveznosti, in od višine zamudnih bresti, določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti. Če se v primeru zamude opominjanje ali sodni postopki vodijo s strani pooblaščene odvetniške pisarne, se stroški odvetniških storitev obračunajo po veljavni odvetniški storitvi.

 

CENIK VELJA DO PREKLICA  IN JE SESTAVNI DEL SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (SPP)

Bonafin ena d.o.o.

Slovenska cesta 27
1000 Ljubljana

Tel: 01/241-50-20, 01/241-50-21
Fax: 01/241-50-25
E-mail: info@bonafin.si

 


 

Matična številka: 3901912000
Družba je vpisana v sodni register
na Okrajnem sodišču Murska Sobota/Srg 2011/4246
Osnovni kapital je 7.500 EUR

 


PRIDOBLJENO IMAMO

 

Vloga za pridobitev kredita

Uresničite vse, kar potrebujete DANES! Jutri je še DALEČ! Kontaktirajte nas

BONAFIN ena d.o.o.
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana

 

 01/241-50-20,  01/241-50-21
01/241-50-25
 info@bonafin.si

 

Matična številka: 3901912000
Družba je vpisana v sodni register
na Okrajnem sodišču Murska Sobota/Srg 2011/4246
Osnovni kapital je 7.500 EUR

(c)2008 - 2024 Vse pravice pridržane. BONAFIN ena d.o.o. - info@bonafin.si - HITRO POSOJILO, HITRI KREDIT